SWKN

Stichting Wado Kai Nederland (SWKN) is een organisatie die het mogelijk maakt om Wado beoefenaars en haar sportscholen van verschillende technische stromingen binnen één stijlplatform te verenigen.

Doelstelling

De SWKN stelt zich vanuit ideologisch, sportief en maatschappelijk perspectief het volgende blijvend ten doel:

  • De Stichting Wado Kai Nederland (SWKN) bewaart en promoot primair het Wado Karate Do via haar leraren, leerlingen, sportscholen, clubs, verenigingen, donateurs, stages, trainingen, cursussen, opleidingen, competities, voorlichting, evenementen, publicaties en (internationale) toernooien.
  • Het verspreiden en (mede) verzorgen van een verantwoorde beoefening van het Wado Kai Karate Do.
  • Zij richt zich op wat beoefenaars binnen de technische Wado stromingen van Wado Ryu Otsuka, Wado Ryu Suzuki of Wado Kai Japan verbindt en niet op wat hen scheidt, zij streeft naar eenheid vanuit groot respect voor verscheidenheid binnen het gedachtegoed van professor Hironori Otsuka.

Ruimte voor eigen technische voorkeur

De SWKN volgt de Dan examen richtlijnen van de Federation Wado Kai Europe. En zorgt dat er niet beneden de norm en het niveau van deze richtlijnen wordt geëxamineerd.

 

Maar biedt tevens ruimte voor behoud van de eigen Wado koers (Wado Ryu Otsuka, Wado Ryu Suzuki of Wado Kai) die leraren kenmerken door gevolgde scholing bij verschillende Japanse en Nederlandse leraren.

 

Er is ook ruimte voor Nederlandse leraren met een hoge Dangraad om aanpassingen binnen het Wado systeem te doen.

 

Aansluitingen zijn altijd bespreekbaar en gaan in overleg met het bestuur en/of de technisch directeur.

Andere bonden

De SWKN is als enige organisatie binnen Nederland aangesloten bij de Federation of Wado Kai Europe (FWE). Samenwerking met andere Wado Karate organisaties, associaties of stromingen en uitwisseling van kennis en ervaring worden door de SWKN aangemoedigd. Het organiseren (onder auspiciën) van kampioenschappen, toernooien, stages of uitwisseling van Wado leraren voor trainingen om eens kennis te maken met andere Wado stijlgerelateerde leraren is één van de zaken die hieruit voort zou kunnen komen. Een mogelijke samenwerkingsvorm wordt altijd in nader overleg overeengekomen. De eigen Wado identiteit en exameneisen kunnen bijvoorbeeld worden behouden. “The Way of Harmony” wordt hierbij nadrukkelijk toegepast.

Trainingen en wedstrijden

Trainingen

De Stichting Wado Kai Nederland biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel ambitieuze Dan- als Kyugraadhouders door middel van diverse stages (Danexamen- en lerarentrainingen deze worden op regelmatige basis georganiseerd.) en eventueel cursussen, opleidingen. Dan examens, de stichting biedt de mogelijk om twee keer per jaar Dan examen te doen. Deze examens worden erkend door de Federation Wado Kai Europe (FWE).

 

Wedstrijden

Internationale toernooien, de nationale selecties en officiële afvaardigingen richting internationale toernooien van de FWE verlopen via de centrale selectietrainingen van de SWKN. Voor deelname kan je contact opnemen met het secretariaat.