Stichting Wado Kai Nederland

De Stichting Wado Kai Nederland (SWKN) bewaart en promoot via dit platform primair het Wado karate via haar leraren, leerlingen, sportscholen, clubs, verenigingen, donateurs, stages, centrale trainingen, cursussen en (internationale) toernooien.

 

Leraren, sportscholen en karate clubs kunnen met behoud van de eigen identiteit via dit platform bijdragen aan de verdere promotie en popularisering van het Wado Ryu Karate Do als sport binnen onze maatschappij.

 

De stichting is internationaal erkend en aangesloten bij één van de grootste en langst bestaande Wado karate organisaties binnen Europa, de Federation of Wadokai Europe (FWE).