· 

Een droevige mededeling.

Het bericht op 13 december, dat mijn vriend Rob Zwartjes was overleden kwam hard aan. Mijn gedachten gaan terug naar 1965 toen wij in Amsterdam bij Kono Sensei begonnen met Wado Ryu Karate te trainen. Ik samen met een aantal Judoleraren en Rob bij sportschool Wagenaar. Rob was een van de eerste initiatiefnemers om de stijl te in een organisatie onder te brengen. Onder de naam Karate Bond Nederland (niet te verwarren met de huidige KBN)

 

Deze organisatie werd minder noodzakelijk met de komst van de KBN en raakte in de vergetelheid. In 1980 vonden een aantal Karate leraren  dat een stijl organisatie toch van belang was en hebben Rob en ik en een aantal leraren  opnieuw een stijl organisatie onder de naam Wado Karate Nederland opgericht.

Rob en ik hebben ruim 25 jaar in de WKN en de KBN samengewerkt. In de WKN ondermeer in de technische commissie van waaruit we verschillende trainingen verzorgden. een mooie tijd om aan terug te denken.

 

Ik was zeer vereerd dat hij mij heeft begeleid met het werkstuk wat ik heb gemaakt voor 7e Dan bij de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten en dit werkstuk met zeer goed heeft beoordeeld. 

 

Ik zal de vele discussies over de verschillende interpretaties en inzichten van de Wado technieken met Rob erg missen. Hij heeft mij geïnspireerd om deze verschillende technieken kritisch te beoordelen en mijn eigen visie te ontwikkelen. Ik ben hem daar bijzonder dankbaar voor. Het is jammer dat ik mijn aanpassingen niet aan hem heb kunnen tonen.

 

Beste Rob ik zal altijd met goede gedachten aan onze vriendschap en samenwerking terug denken.   

 

Harm Massee 8e Dan SWKN, FWE

Technisch directeur SWKN

foto: Mirjam Delen