Internationale Erkenning

Als geregistreerd Dangraadhouder én donateur van de Stichting Wado Kai Nederland kan de SWKN als enige Nederlandse organisatie Europese erkenning verschaffen van de door de stichting erkende Dangraden. U kunt dus uw Dangraad ‘verzilveren’ via de SWKN voor een internationaal Federation of Wadokai Europe (FWE) erkend diploma. Voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de technisch directeur.

Voorts bestaat er de mogelijkheid voor SWKN donateurs om Danexamen te doen bij de Federation of Wadokai Europe. Het examen vindt één dag voor de EK wedstrijddag plaats. De FWE Dangraadeisen zijn te vinden op www.wadokai.eu . De aanmelding hiervoor verloopt uitsluitend via de SWKN.

black belt

 

Reageren is niet mogelijk