Wado Kai Archief

De SWKN beoogt de ‘oude’ Wado Kai Nederland voort te doen leven en kan met dank aan Hendrik Koppe weer een historisch hoofdstuk toevoegen aan de beginjaren van de Wado ontwikkelingen binnen Nederland. Vader Henk Koppe, destijds secretaris van de Wado Kai Nederland, hield een eigen archief bij en heeft deze ter beschikking gesteld aan de SWKN. Het bestuur bedankt de familie Koppe hiervoor in het bijzonder!
Henk Koppe was één van de bestuursleden van het eerste uur toen Wadokai Nederland en niet lang daarna de Europese Wadokai bond werden opgericht.
Het archief met veel foto’s, vaantjes, posters, notulen, krantenknipsels en diverse verslagen, geeft een schitterende impressie van die beginjaren zeventig weer.

Het bondsbestuur bestond destijds uit voorzitter L.J. van der Vliet, secretaris H.J. Koppe en penningmeester P.J. Vergunst.  R.E.M. Zwartjes (41 jaar) was in die tijd voorzitter van de technische commissie en met zijn 4e Dan de hoogst gegradueerde Wado karate ka van Europa. De Europese Wado Kai, opgericht door Nederland in 1972, ging bestaan uit voorzitter L.J. van der Vliet (Nederland), vice-voorziter A. Basile (Italie), T.Hibbert (Engeland) en penningmeester H.J. Koppe (Nederland).  Er werd contact gelegd met Tatsuo Suzuki – 7e Dan om als hoogst gegradueerde binnen Europa enkele trainingen te verzorgen. Suzuki sensei werd toen nog geassisteerd door Naoki Ishikawa sensei, destijds 5e Dan. Na Teruo Kono (6e Dan) hebben Tatsuo Suzuki en Naoki Ishikawa een enorme betekenisvolle bijdrage geleverd aan de verdere promotie en ontwikkeling van het Wado binnen Nederland en Europa.

We praten nog steeds over de beginjaren zeventig en hieronder volgt een reeks van gebeurtenissen uit dat tijdvak(al dan niet chronologisch):

  • Op Papendal werden diverse trainingstages gegeven. Deze trainingen stonden onder leiding van de heer Zwartjes, geassisteerd door de heren Korzelius en Verhagen.
  • Op centrale trainingen van de BBN werd dhr. Zwartjes bijgestaan door de heren Muramatsu en Kallenbach
  • Het Nederlands team bestond op het EK Wado d.d. 28 oktober 1972 in het Frans Otten stadion uit de heren H.L. Meijer, G.A. Meijer, A. v.d. Heijden, J. Weeland, J. Spiljard, W. Muilwijk en D. v. Soest.
  • Op 30 december 1972 werd het NK Wado in het Krasnapolsky gehouden
  • Op 16 maart 1973 vonden de Nederlandse Team Kampioenschappen plaats in Eindhoven: 1e prijs sportschool Muilwijk, 2e prijs v.d. Berg
  • Op 21 oktober 1973 vonden de Individuele Kampioenschappen plaats in Amsterdam: 1e prijs dhr. Meyer, 2e prijs dhr. Weeland, 3e prijs dhr. Tringali.
  • Op 8 december 1973 reisden de heren G. Brouwer, H. Meyer, J. Weeland, L. v.d. Boogaard, v. Soest, Jurriaans en Markus af naar de Koekelberg in Brussel en wisten daar knap 3e te worden op het Europese toernooi Wado.
  • In oktober 1973 werd besloten dat er leraartrainingen werden gehouden bij sportschool de Wit in Emmeloord, sportschool Korzelius te Amsterdam en sportschool van der Vlugt te Zeist.
  • De WKN agenda stond vol met activiteiten en verschillende leraren verzorgden de trainingen en demonstraties, zoals de heren Korzelius, v.d. Berg, v. Hellemond, Tromp, Massee, Philips, Suzuki, Kono, Ishikawa, Imai, Fuji, Yamaguchi, Mikuriya, Mochizuki, Takamizawa, Iwasaki, Sakagami, Maeda, Ohgami en Muramatsu.
  • Zo bestaat het Nederlands team in 1974 uit de heren G. Brouwer, H. Meyer, l. Kotzebul, J. Bosma, J. Weeland, S. Tringali en L. van den Boogaard. Ludwig Kotzebul wordt op 2 februari 1974 in de Apollohal te Amsterdam onder toeziend oog van 1300 toeschouwers heel knap 2e!!!

Zonder uitputtend te zijn, geeft het bovenstaande slechts een korte en bijzondere impressie weer uit dat tijdvak, waarin het Wado karate zijn weg vond binnen Nederland. De heer Rob Zwartjes zijn progressieve bijdrage hierin is alom bekend, bewonderd en gerespecteerd. Voor de foto impressie verwijs ik graag naar de SWKN Facebook pagina.

Ondanks alle huidige stromingen blijft het Wado Karate de verbindende factor voor velen die het ooit samen ontdekten, omarmden en nu nog steeds promoten.

941025_1667354336870302_7713739049238967923_n1919025_1667354046870331_4890769901950069268_n940956_1667354313536971_4691595682356685419_n Bestuur

Reageren is niet mogelijk